ต้นจิกน้ำ

ต้นจิกน้ำ หน้า 22″

จิกน้ำ ชื่อสามัญ Indian oak, Freshwater mangrove

จิกน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.

Category:

ต้นจิกน้ำ หน้า 22″