ต้นหว้าน้ำโขง

ต้นหว้าน้ำโขง เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 นิ้ว

ชื่อสามัญ : Black plum, Jambolan plum, Java plum , Black Poum.
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium cumini (L.) Skeels.

Category:

ต้นหว้าน้ำโขง หน้า 18″