ต้นพะยอม

ต้นพะยอม หน้า 34″

ชื่อสามัญ : Shorea, White meranti

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Shorea roxburghii

 

Category:

ต้นพะยอม หน้า 34″