ต้นพะยอม

ต้นพะยอม เส้นผ่านศูนย์กลาง 33 นิ้ว

ชื่อสามัญ : Shorea, White meranti

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Shorea roxburghii

Category:

ต้นพะยอม หน้า 33″