ต้นชุมแสง

ต้นชุมแสง เส้นผ่านศูนย์กลาง 21 นิ้ว

ชื่อสามัญ : –
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Xanthophyllum lanceatum (Miq.) J.J.Sm.

Category:

ต้นชุมแสง หน้า 21″