ต้นจิกน้ำ

ต้นจิกน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 21 นิ้ว

ชื่อสามัญ : Indian oak, Freshwater mangrove

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.

Category:

ต้นจิกน้ำ หน้า 21″