ต้นจันดง

ต้นจันดง เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว

ชื่อสามัญ : EBENACEAE.
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros dasyphylla Kurz ST หรือ Diospyros curtisii King et Gamble.

Category:

ต้นจันดง หน้า 16″